Telvoix CRM Helpdesk

Telvoix CRM Helpdesk Service

เป็นระบบบริการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกงานร้องเรียนต่างๆ เช่นสายด่วนร้องเรียนหน่วยงาน ร้องเรียนภาครัฐ ร้องเรียนหรือสายด่วนผู้บริโภค บันทึกงาน Helpdesk ต่างๆ

 

 

สิทธิ์การใช้งาน User สำหรับการบันทึกงานของ User ปกติ

การสร้างบันทึกงาน

 

Tab สถานะแสดง “งานสร้างใหม่” แสดงข้อมูลของแต่ละ User ที่บันทึกงาน

 

Tab สถานะแสดง “งานดำเนินการ” แสดงข้อมูลของงานที่บันทึกค้าง

 

สามารถค้นหาข้อมูลทั้ง “ค้นหาผู้ติดต่อ”  “ค้นหาบริษัท” “ค้นหาเรื่อง” บันทึกงาน

 

รายงานตามประเภทเรื่องต่างๆ

รายงานสรุปจำนวนเรื่องจำแนกตามประเภทเรื่อง 

 

รายงานสรุปจำนวนเรื่องตามประเภทเรื่องหลัก

 

รายงานจำนวนเรื่องแบ่งตามกลุ่มงานรับผิดชอบ

 

รายงานสรุปจำนวนเรื่องจำแนกตามหน่วยงานรับผิดชอบ

 

รายงานสรุปจำนวนเรื่องจำแนกตามสถานะ

 

 

รายงานจำนวนเรื่องร้องเรียนแบ่งตามผู้ถูกร้องเรียน

 

 

รายงานจำนวนเรื่องแจ้งเบาะแสแบ่งตามผู้ถูกร้องเรียน

 

รายงานสรุปจำนวนเรื่องแจ้งเบาะแสจำแนกตามผู้ถูกร้องเรียน

 

รายงานรายละเอียดเรื่อง

 

Demo CRM Helpdesk Service

u: agent01
p: 1234

u: agent02
p: 1234

IT Zone

Comments are closed.