Cloud Call Survey

ระบบให้คะแนนความพึงพอใจ

Telvoix Cloud Survey ระบบให้คะแนนความพึงพอใจ ในการใช้บริการ

telvoix-survey-solution

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการ Callcenter ของลูกค้า ไม่ว่าระบบลูกค้าจะใช้ตู้สาขายี่ห้ออะไรก็ตามระบบ Telvoix Cloud Survey สามารถใช้งานร่วมกับระบบตู้สาขาเดิมของท่านลูกค้าได้เพียงแค่ ลูกค้าจัดเตรียมคู่สายโทรศัพท์ภายในที่เป็นคู่สายว่างที่ไม่ได้ใช้งานมา โดยขึ้นอยู่กับทางลูกค้าว่าจะใช้งานกี่คู่สาย จากนั้นเชื่อมต่อเข้ากับระบบ Telvoix Gateway Cloud Survey และเชื่อมสัญญาณมายังระบบ Telvoix Cloud Survey ที่ศูนย์กลางผ่าน Internet หรือกรณีที่ลูกค้ามีจำนวนคู่สายภายในมากๆ ที่ต้องการเข้าระบบสำรวจความพึงพอใจ ทางเรามีบริการแบบเช่าและติดตั้งใช้งานที่บริษัทหรือองค์กรของลูกค้าได้ เพื่อตรวจวัดคุณภาพการให้บริการของพนักงาน Callcenter ของท่านลูกค้า มุ่งสู่การบริการที่ดีเลิศขององค์กรและธุรกิจของท่าน

CloudCC-link-E1-PABX

รองรับการเชื่อมต่อกับตู้สาขาทุกรุ่นทุกยี่ห้อ เชื่อมต่อผ่าน Gateway ทั้งแบบ Analog ,Digital E1 และ GSM Mobile เชื่อมกับตู้สาขาได้ทุกรูปแบบ

Demo

 

ทดสอบ โดยโทรเข้าที่ 020169999 เลือกกด 201 , 202 หรือ 203

จากนั้นเข้าไปดูรายงานที่

ดูรายงาน

Telvoix-Cloud-Survey-S
แบบเช่าใช้งานผ่าน Internet ใช้งานระหว่าง 1-4 คู่สาย
350 บาท / คู่สาย / เดือน

 

Telvoix-Cloud-Survey-M
แบบเช่าใช้งานผ่าน Internet ใช้งานระหว่าง 5-8 คู่สาย
250 บาท / คู่สาย / เดือน

 

Telvoix-Cloud-Survey-E
แบบเช่าใช้งานติดตั้งที่ลูกค้า ใช้งานระหว่าง 9 คู่สายขึ้นไป
200 บาท / คู่สาย / เดือน

ราคาที่ยังไม่รวมอุปกรณ์ต่อพ่วง Gateway ทั้งแบบ Analog ,Digital E1

และ GSM Mobile เชื่อมกับตู้สาขาได้ทุกรูปแบบ