Tel: 020169999 , Line@ : @cloudcallcenter itts.callcenter@gmail.com

IVR (Interactive Voice Response)
ระบบตอบรับอัตโนมัติ

IVR (Interactive Voice Response) ระบบตอบรับอัตโนมัติ แบ่งประเภท IVR ได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
แบบที่ 1 Automated attendant
แบบที่ 2 IVR Enterprise system (Advanced Professional)

ivr-itts

1

 Automated
attendant

 ระบบ ตอบรับแบบพื้นฐาน Automated attendant

เป็นระบบตอบรับแบบที่ใช้งานกันทั่วไปมีลักษณะการทำงานที่ไม่ซับซ้อน มีเมนูให้เลือกกดทำรายการ
และระบบโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่ หรือโอนไปฟังข้อมูลเสียงที่กำหนดเอาไว้ โดยในแบบนี้จะไม่มีการติดต่อกับฐานข้อมูล Database 

ตัวอย่างเช่น
บริษัท ไอที เทเลคอม โซลูชั่น จำกัด สวัสดีค่ะ
ติดตั้งระบบโทรศัพท์ callcenter                     กด 1
ติดตั้งระบบ Internet Network                      กด 2
ติดตั้งระบบ ERP CRM เวปไซด์                       กด 3
ติดตั้งระบบสื่อสัญญาณโทรคมนาคม               กด 4
ติดต่อฝ่ายบัญชี                                               กด 5
ติดต่อฝ่าย Support บริการหลังการขาย          กด 6
ฟังโปรโมชั่นเดือนนี้                                         กด 9
ติดต่อเจ้าหน้าที่                                               กด 0

 หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็นระบบตอบรับขั้นพื้นฐานที่ใช้งานกับระบบโทรศัพท์ทั่วไป เน้นการใช้งานง่ายๆ ไม่ซับซ้อน
ซึ่งระบบตอบรับในลักษณะนี้ลูกค้าเองสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข Call Flow ระบบตอบรับได้เอง

2

IVR Enterprise
system
(Advanced Professional)

 

vr-pro

IVR Enterprise system (Advanced Professional)

โดยการใช้การกำหนดเสียงไว้ล่วงหน้า (pre-recording ) และใช้การกดปุ่มโทรศัพท์
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานตามความเหมาะสมในรูปแบบของ เสียง(Telephone), โทรสาร (fax on demand)
การเรียกกลับทางโทรศัพท์(voice mail), ทางโทรสาร(fax back), จดหมายอิเล็คโทรนิค (e-mail) ซึ่งระบบตอบรับอัตโนมัติ
จะแยกการทำงานออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ การให้บริการและตอบรับเป็นเสียง เช่นการกดเลือกเมนูต่าง ๆ
เพื่อทำรายการ และจะได้ยินผลลัพธ์ออกมาเป็นข้อความต่างๆ ตามที่เลือก และอีกบริการหนึ่งคือการให้บริการออกมา
ในรูปของโทรสาร (Fax on demand & Fax Back) และที่ใช้งานกันมากที่สุดคือ การเชื่อมระบบตอบรับนี้เข้ากับฐานข้อมูล Databses
เพื่อทำการบันทึกข้อมูล หรือค้นหาข้อมูลเพื่อนำมาประกาศทางเสียงหรือนำค่าข้อมูลที่ได้มาคำนวนก่อน ประกาศเสียง
หรือส่งข้อมูลไปทาง Email หรืออื่นๆ โดย IVR เป็นตัวจัดการ

ตัวอย่างการใช้งานเช่น

   • ระบบแจ้งยอดการชำระเงินผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติ
   • ระบบรับแจ้งเหตุด่วนผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ
   • ระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ แสดงข้อมูล Realtime จากจุดที่แจ้งพร้อมทั้งระบุตำแหน่งที่เกิดเหตุ
   • ระบบเติมเงินมือถือและเช็คยอดเงินอัตโนมัติ
   • ระบบตอบรับดูดวง หมอดู ดูดวงสดกับหมอดู พร้อมระบบคำนวนการใช้งาน Airtime
   • ระบบตอบรับแจ้งคะแนนสะสม แจ้งผลรางวัลที่ได้รับ หรือโปรโมชั่นที่ได้รับ
   • ระบบให้คะแนนความพึงพอใจทั้งแบบเจ้าหน้าที่กดโอนสาย และระบบโทรออกไป- สำรวจคะแนนจากฐานข้อมูลแบบอัตโนมัติ
   • ระบบโหวตให้คะแนนผ่านระบบอัตโนมัติ
   • ระบบแจ้งข้อมูลบริการ หรือแจ้งโปรโมชั่น กรณีลูกค้าโทรเข้ามาระบบจะแสดงข้อมูลอัตโนมัติ พร้อมบันทึกเลขหมายโทรเข้า และอื่นๆ อีกมากมาย

Demo 1.

IVR Sales Order Auto

ระบบสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ
กดรหัส เลือกสินค้า 1-3 แล้วกด 1 เพื่อยืนยัน
จากนั้นระบบจะส่ง SMS ไปยังลูกค้า + ส่ง Email Order
ไปเจ้าของสินค้า

report

Demo 2.

IVR Bank Transfer

แจ้งการโอนเงินกับระบบตอบรับอัตโนมัติ
เหมาะสำหรับธุรกิจ ร้านค้า Onlineหรือองค์กร
ที่มีการซื้อขายรายวันจำนวนมากๆ ลดจำนวนบุคลากรที่จะต้องมาตรวจสอบการโอนเงิน

 

โดยให้ระบบตอบรับอัตโนมัติทำงานแทน
ประหยัดทั้งคน ทั้งเวลา และค่าใช้จ่ายต่างๆ
เพียงแค่เปิดดูรายงานก็รู้ถึงความเคลื่อนไหว
ของรายการโอนเงินของลูกค้าท่าน
สะดวก รวดเร็ว รองรับการเชื่อมต่อ
ทั้ง Database SMS หรือ API

Demo 3.

IVR คำนวนเงินฝากอัตโนมัติ
คำนวนดอกเบี้ย ยอดค้างชำระ

ระบบตอบรับอัตโนมัติเหมาะสำหรับธุรกิจ
ร้านค้า Onlineหรือองค์กร ที่มีระบบการ
ซื้อขาย ผ่อนชำระ ระบบธนาคาร ระบบการเงิน
ซึ่งระบบตอบรับอัตโนมัตินี้จะเข้ามาช่วย
ให้ข้อมูลกับสมาชิกที่ต้องการทราบข้อมูล

 

ยอดค้างชำระ ยอดเงินฝาก ยอดวงเงินคงเหลือ
และอื่นๆ สามารถสอบถามกับทางระบบ
ตอบรับอัตโนมัติ IVR นี้ได้ ประหยัด
ทั้งบุคลากรที่ต้องมาคอยตอบคำถาม
หรือให้ข้อมูล ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย
ที่ต้องเสียไปได้อย่างคุ้มค่า

เมื่อระบบให้กดรหัสมาชิกให้กดตาม
หมายเลข 8 หลัก อันใดอันหนึ่งดังนี้

59010001
59010002
59020001
59020002
59020003
59020004

จากนั้นระบบจะแจ้งยอดเงินที่ท่านค้างชำระ

Demo 4.

IVR Mobile Topup ระบบเติมเงินมือถืออัตโนมัติ
ระบบสมาชิกโอนเงิน สะสมคะแนน

ระบบตอบรับอัตโนมัติสำหรับเติมเงินมือถือ
หรือเติมเงิน โอนเงินให้กับสมาชิก
โอนคะแนนสมาชิก ระบบแลกคะแนน
ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ


ทดลองโทรได้ที่ 020169912 กด 102

วิธีการทดสอบ โทรเข้ามาทำรายการเติมเงินต่างๆ

กด 1 12Call
กด 2 Happy
กด 3 Truemove

CONTACT

IT TELECOM SOLUTION CO.,LTD.

406/39 Liabkhlongsong Rd. ,Bangchun, Klongsarmwa,

Bangkok 10510 Thailand.

TEL : +6620169999, +6624026148-49

Email : itts.callcenter@gmail.com , marketing@itts.co.th

Line@ id : @cloudcallcenter