Tel: 020169999 , Line@ : @cloudcallcenter sales@itts.co.th

Work from Home By CloudCallcenterThailand | Work@Home


เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID-19 ในช่วงตอนนี้ บวกกับนโยบายต่างๆ ที่ออกมาซึ่งเน้นให้ทุกคนอยู่กับบ้านให้มากที่สุด งดกิจกกรมนอกบ้านต่างๆ ที่ไม่จำเป็น งดการพบปะพูดคุยกันภายนอกตามสถานที่ต่างๆ แต่ธุรกิจของคุณยังต้องการที่จะดำเนินการต่อเพื่อความอยู่รอด ทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะมาช่วยท่านในวิกฤตนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ CloudCallcenter Thailand ผู้ให้บริการทั้งระบบโทรศัพท์ติดต่อสื่อสารขององค์กรและระบบบริการจัดการงานขายงานบริการหลังการขายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

 


– ระบบโทรศัพท์ Cloud Callcenter ContactCenter ที่ใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตทำงานได้ทุกที่ที่มี Internet

 


– ระบบบริการจัดการงานขายงาน งานบริการหลังการขายต่างๆ CRM Sale & Services

 


– ระบบประชุม Video Conference


– ระบบสนทนา Chat Services ติดตั้งบนเวปไซด์ของท่าน สามารถสนทนากับทางลูกค้าได้ทั้ง Chat , Voice Call และ Video Call
ด้วย 4 เครื่องมือหลักนี้จะมาช่วยนำพาธุรกิจของคุณให้ผ่านพ้นวิฤกตนี้ไปได้ พร้อมทั้งช่วยให้งานขายงานบริการของท่านไม่สะดุด


Tel : 020169999 กด 1
Line id : @cloudcallcenter
https://www.cloudcallcenterthailand.com

เพิ่มเพื่อน