Cloud IVR

ระบบตอบรับอัตโนมัติ Automated attendant IVR Enterprise system

IVR (Interactive Voice Response)
ระบบตอบรับอัตโนมัติ

IVR (Interactive Voice Response) ระบบตอบรับอัตโนมัติ แบ่งประเภท IVR ได้เป็น 2 ลักษณะ คือ

แบบที่ 1 Automated attendant

  ระบบ ตอบรับแบบพื้นฐาน Automated attendant เป็นระบบตอบรับแบบที่ใช้งานกันทั่วไปมีลักษณะการทำงานที่ไม่ซับซ้อน มีเมนูให้เลือกกดทำรายการและระบบโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่ หรือโอนไปฟังข้อมูลเสียงที่กำหนดเอาไว้ โดยในแบบนี้จะไม่มีการติดต่อกับฐานข้อมูล Database ตัวอย่างเช่น

 • บริษัท ไอที เทเลคอม โซลูชั่น จำกัด สวัสดีค่ะ
 • ติดตั้งระบบโทรศัพท์ callcenter    กด 1
 • ติดตั้งระบบ Internet Network    กด 2
 • ติดตั้งระบบ ERP CRM เวปไซด์    กด 3
 • ติดตั้งระบบสื่อสัญญาณโทรคมนาคม    กด 4
 • ติดต่อฝ่ายบัญชี            กด 5
 • ติดต่อฝ่าย Support บริการหลังการขาย    กด 6
 • ฟังโปรโมชั่นเดือนนี้        กด 9
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่            กด 0

     หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็นระบบตอบรับขั้นพื้นฐานที่ใช้งานกับระบบโทรศัพท์ทั่วไป เน้นการใช้งานง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ซึ่งระบบตอบรับในลักษณะนี้ลูกค้าเองสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข Call Flow ระบบตอบรับได้เอง

 

แบบที่ 2 IVR Enterprise system (Advanced Professional)

 โดยการใช้การกำหนดเสียงไว้ล่วงหน้า (pre-recording ) และใช้การกดปุ่มโทรศัพท์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานตามความเหมาะสมในรูปแบบของ เสียง(Telephone), โทรสาร (fax on demand) การเรียกกลับทางโทรศัพท์(voice mail), ทางโทรสาร(fax back), จดหมายอิเล็คโทรนิค (e-mail) ซึ่งระบบตอบรับอัตโนมัติ จะแยกการทำงานออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ การให้บริการและตอบรับเป็นเสียง เช่นการกดเลือกเมนูต่างๆ เพื่อทำรายการ และจะได้ยินผลลัพธ์ออกมาเป็นข้อความต่างๆ ตามที่เลือก และอีกบริการหนึ่งคือการให้บริการออกมาในรูปของโทรสาร (Fax on demand & Fax Back) และที่ใช้งานกันมากที่สุดคือ การเชื่อมระบบตอบรับนี้เข้ากับฐานข้อมูล Databses เพื่อทำการบันทึกข้อมูล หรือค้นหาข้อมูลเพื่อนำมาประกาศทางเสียงหรือนำค่าข้อมูลที่ได้มาคำนวนก่อน ประกาศเสียง หรือส่งข้อมูลไปทาง Email หรืออื่นๆ โดย IVR เป็นตัวจัดการ

ตัวอย่างการใช้งานเช่น

 • ระบบแจ้งยอดการชำระเงินผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติ
 • ระบบรับแจ้งเหตุด่วนผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ
 • ระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ แสดงข้อมูล Realtime จากจุดที่แจ้งพร้อมทั้งระบุตำแหน่งที่เกิดเหตุ
 • ระบบเติมเงินมือถือและเช็คยอดเงินอัตโนมัติ
 • ระบบตอบรับดูดวง หมอดู ดูดวงสดกับหมอดู พร้อมระบบคำนวนการใช้งาน Airtime
 • ระบบตอบรับแจ้งคะแนนสะสม แจ้งผลรางวัลที่ได้รับ หรือโปรโมชั่นที่ได้รับ
 • ระบบให้คะแนนความพึงพอใจทั้งแบบเจ้าหน้าที่กดโอนสาย และระบบโทรออกไป- สำรวจคะแนนจากฐานข้อมูลแบบอัตโนมัติ
 • ระบบโหวตให้คะแนนผ่านระบบอัตโนมัติ
 • ระบบแจ้งข้อมูลบริการ หรือแจ้งโปรโมชั่น กรณีลูกค้าโทรเข้ามาระบบจะแสดงข้อมูลอัตโนมัติ พร้อมบันทึกเลขหมายโทรเข้า และอื่นๆ อีกมากมาย

Demo 1.

IVR Sales Order Auto

ระบบสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ กดรหัส เลือกสินค้า 1-3 แล้วกด 1 เพื่อยืนยัน จากนั้นระบบจะส่ง SMS ไปยังลูกค้า + ส่ง Email Order ไปเจ้าของสินค้า

ตัวอย่างรายงานการเก็บข้อมูล

 

Demo 2.

IVR Bank Transfer

แจ้งการโอนเงินกับระบบตอบรับอัตโนมัติเหมาะสำหรับธุรกิจ ร้านค้า Onlineหรือองค์กร ที่มีการซื้อขายรายวันจำนวนมากๆ ลดจำนวนบุคลากรที่จะต้องมาตรวจสอบการโอนเงิน

โดยให้ระบบตอบรับอัตโนมัติทำงานแทน ประหยัดทั้งคน ทั้งเวลา และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพียงแค่เปิดดูรายงานก็รู้ถึงความเคลื่อนไหวของรายการโอนเงินของลูกค้าท่าน สะดวก รวดเร็ว รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Database SMS หรือ API

 

Demo 3.

IVR คำนวนเงินฝากอัตโนมัติ คำนวนดอกเบี้ย ยอดค้างชำระ

ระบบตอบรับอัตโนมัติเหมาะสำหรับธุรกิจ ร้านค้า Onlineหรือองค์กร ที่มีระบบการซื้อขาย ผ่อนชำระ ระบบธนาคาร ระบบการเงิน ซึ่งระบบตอบรับอัตโนมัตินี้จะเข้ามาช่วยให้ข้อมูลกับสมาชิกที่ต้องการทราบข้อมูล

ยอดค้างชำระ ยอดเงินฝาก ยอดวงเงินคงเหลือและอื่นๆ สามารถสอบถามกับทางระบบตอบรับอัตโนมัติ IVR นี้ได้ ประหยัดทั้งบุคลากรที่ต้องมาคอยตอบคำถามหรือให้ข้อมูล ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปได้อย่างคุ้มค่า

 

เมื่อระบบให้กดรหัสมาชิกให้กดตามหมายเลข 8 หลัก อันใดอันหนึ่งดังนี้

 • 59010001
 • 59010002
 • 59020001
 • 59020002
 • 59020003
 • 59020004

จากนั้นระบบจะแจ้งยอดเงินที่ท่านค้างชำระ

Demo 4.

IVR Mobile Topup ระบบเติมเงินมือถืออัตโนมัติ ระบบสมาชิกโอนเงิน สะสมคะแนน

ระบบตอบรับอัตโนมัติสำหรับเติมเงินมือถือหรือเติมเงิน โอนเงินให้กับสมาชิก โอนคะแนนสมาชิก ระบบแลกคะแนน ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ

ทดลองโทรได้ที่ 020169912 กด 102

วิธีการทดสอบ โทรเข้ามาทำรายการเติมเงินต่างๆ

 • กด 1 12Call
 • กด 2 Happy
 • กด 3 Truemove