Telvoix CRM Broker

Telvoix CRM Broker Service

ระบบบันทึกงานเกี่ยวกับธุรกิจยานยนต์ งานประกันภัย งานรับส่งบริการผู้โดยสาร

 

สามารถค้นหาข้อมูลผู้ติดต่อได้หรือใช้งานร่วมกับ CTI Auto Popup ระบบแสดงข้อมูลอัตโนมัติเมื่อรับสายที่โทรเข้ามาในระบบได้

 

มี Tab ประเภทเรื่องที่ต้องการติดต่อให้เลือกหลายโหมดการทำงาน เช่น

ประเภทเรื่องที่ต้องการติดต่อ “อื่นๆ” ใช้สำหรับการบันทึกงานทั่วไป

ในส่วนของเจ้าหน้าที่มีให้เลือกประเภทงาน

ประเภทเรื่องที่ต้องการติดต่อ “รับอุบัติเหตุ” สำหรับงานยานยนต์ประกันภัยต่างๆ

มีส่วนบันทึกข้อมูลรับอุบัติเหตุ “ข้อมูลทั่วไป”

 

มีส่วนบันทึกข้อมูลรับอุบัติเหตุ “ข้อมูลผู้ขับขี่”

 

 

มีส่วนบันทึกข้อมูลรับอุบัติเหตุ “ข้อมูลคู่กรณีและพยาน”

 

มีส่วนบันทึกข้อมูลรับอุบัติเหตุ “ข้อมูลอุบัติเหตุ”

 

 

ประเภทเรื่องที่ต้องการติดต่อ “รับรถเสีย” สำหรับศูนย์ประกันภัย งานศูนย์ซ่อมและบริการยานยนต์ต่างๆ

มีส่วนบันทึกข้อมูลรับรถเสีย “ข้อมูลเบื้องต้น”

มีส่วนบันทึกข้อมูลรับรถเสีย “รายละเอียดต่างๆ”

 

มีส่วนบันทึกข้อมูลรับรถเสีย “สรุปผล”

 

ประเภทเรื่องที่ต้องการติดต่อ “รับลูกค้า”

สำหรับงานให้บริการรับส่งผู้โดยสาร งานรับส่งพนักงานขับรถสำหรับรับงานลีมูซีน บริการรถรับส่งลีมูซีน

มีส่วนบันทึกข้อมูลรับลูกค้า “ข้อมูลเบื้องต้น”

มีส่วนบันทึกข้อมูลรับลูกค้า “รายละเอียดต่างๆ”

 

มีส่วนบันทึกข้อมูลรับลูกค้า “สรุปผล”

 

 

 

Demo ทดลองใช้งาน

u: agent-demo1
p: abc1234

u: agent-demo2
p: abc1234

u: super
p: abc1234

 

IT Zone

Comments are closed.